Общинска библиотека “Искра” – гр. Казанлък:
гр.Казанлък
ул. Искра 1
тел. +359 431 637 03
GPS координати: [N 42.621231, E 25.394158]