Програмен продукт I-Lib v. 4.1

I-Lib v. 4.1 е най-новата версия на популярния online каталог i-Lib. Версията е изцяло нова разработка върху платформа Apache/PHP/SQL.
Предназначен е за представяне в Интернет на библиотечни каталози и картотеки, документални и архивни бази данни.

Предоставя съвременни методи за пълнотекстово търсене на информация. Търсенето се извършва по всяка дума във всички полета на библиографското описание:


* Базово търсене (Advanced Search) - самостоятелно конструиране на запитване с използване на логическите оператори И, ИЛИ и НЕ, търсене по точна дума(и) или начална част от дума(и) от едно, всички, или няколко различни полета.

* Търсене през речник (Browse Search) - чрез прелистване на речник с термини за търсене (подредени азбучно), започвайки от началото или от зададена позиция на речника.

* Контекстно търсене (Context Search) - директно търсене от екрана с резултатите чрез DblClick върху отделен израз или дума.

* Търсене с доуточняване (Iterative Search) - итеративно търсене с постъпково добавяне на нови критерии за получаване на максимално точна извадка.


С i-Lib са реализирани множество on-line каталози, сред които каталозите на: Медицински университет гр. Плевен (http://ilib.mu-pleven.bg), Лесотехническия университет - София (http://ilib.ltu.bg ), Обединен каталог на Русенски читалища (http://lib.primasoft.bg/russeilib/), Столична библиотека (http://ilib.libsofia.bg ), УНБ "П.К.Яворов" гр. Бургас (http://www.burglib.org:81), Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив (http://ilib.libplovdiv.com), и др.

Програмният продукт е съвместна разработка на фирми Прима-Софт и СофтЛиб.


Material type icons by the Bridge Material Type Icons Project